pondělí 8. května 2017

Potok ve vlastní pasti

Šárecký potok vytéká z vodní nádrže Džbán. Místo toho, aby tekl rovnou k Vltavě, kroutí se a vytváří divokou soutěsku. Proráží nejtvrdší horniny, které se v Praze vyskytují.

Litovicko-Šárecký potok pramení u obce Chýně. Jako Litovický potok napájí soustavu rybníků u Hostivice a teče zhruba východním směrem k Praze. V horní části Šáreckého údolí vtéká do nádrže Džbán, ze které vytéká západním směrem, proráží soutěsku v buližníkových skalách a teprve později nabírá opět směr k Vltavě.
Buližník je nejtvrdší hornina, která se na území Prahy vyskytuje. Vlastně se jedná o odrůdu křemene. Tmavé, šedočerné zbarvení způsobuje příměs uhlíku. Jeho zdrojem jsou zbytky někdejších organizmů. Některé se zachovaly jako zkameněliny, ovšem mikroskopických rozměrů. Stáří buližníků je více než půl miliardy let.  Buližníky jsou běžnou horninou, ale stále ještě nevíme přesně, jak vznikly. Uvažuje se o vysrážení gelu kyseliny křemičité z horkých pramenů. Svůj podíl mohly mít i tehdejší organizmy. Vyskytl se i názor, že jde původně o vápenec, jehož hmota byla nahrazena křemenem, nebo to mohou být prokřemenělé břidlice.
           
To, co pozorujeme jako skály, jsou ve skutečnosti čočkovitá tělesa v souvrství břidlic a drob. Jak břidlice, tak droby na tlak při horotvorných pochodech reagují zvrásněním. Buližníky to nedokáží, jsou příliš pevné. Zprohýbat se nemohou, a tak jen popraskaly. Pukliny v nich jsou často vyplněny bílým křemenem. Dokonce byly nalezeny i dutiny s krystaly křemene. V pravěku byl buližník využíván jako nekvalitní náhrada pazourků. Zlatníci ho znají jako prubířský kámen.
Proč ale potok pevné buližníky neobtéká? Poslední moře, které na území Prahy proniklo před necelými 100 miliony let (pro zvídavé – bylo to na konci druhohor, v křídě) zde zanechalo téměř vodorovně uložené sedimenty – jílovce, pískovce, opuky. Potok si v nich snadno vytvořil údolí. Tím si ale na sebe sám vytvořil past. Když tok narazil na tvrdé buližníky, nemohl už změnit směr.
           
Pod soutěskou se údolí rozšiřuje. Jsou zde měkčí horniny (droby, břidlice a prachovce), ale potok se stáčí a znovu proráží buližníky. Na některých místech zde jejich volné sutě vytváří kamenná moře. Je to požůstatek z poslední době ledové. Strmé skály nad soutěskou osídlili lidé již ve starší době kamenné. Archeologické nálezy pak dokládají osídlení až do raného středověku, kdy bylo na větší Kozákově skále vybudováno slovanské hradiště.
Podle toho, kolik slunečního světla dopadá na skálu, jsou zde různá rostlinná společenstva. Ve stinných partiích to jsou hlavně kapraďorosty, teplá místa obsazují trávy a na jaře žlutě kvetoucí tařice skalní. Půda, která buližnících vzniká, má málo živin. Tam, kde se udržely na skalách stromy, je jen zakrslá doubrava s hojným vřesem. Více  druhů rostlin najdeme jen tam, kde byla půda nějakým způsobem obohacena o potřebné živiny. Nejnápadnějším takovým místem je dávno zaniklé slovanské hradiště na Kozákově slále a jeho blízké okolí. Při troše štěstí tu uvidíme nápadnou trávu kavyl Ivanův nebo česnek chlumní. Zdroj živin v tomto případě jsou kosti, tedy odpadky, které se nahromadily na hradišti. Bylo jich tolik, že se v 19. století vyplatilo je sbírat. Používaly se v ruzyňském cukrovaru. 
Šárku dříve lidé využívali především jako louky a pastviny, lesy zde téměř nebyly. Na začátku minulého století došlo k výsadbě stromů, ale často nevhodnými druhy – trnovník akát, borovice čená, dub červený a smrk ztepilý. Dnes samovolně zarůstají i zbytky skalních stepí a je nutná jejich údržba. Nevhodné dřeviny jsou postupně nahrazovány dřevinami původními.
Soutěska Divoké Šárky
 
Nahoře je hradiště
 
Procházka jako v parku, scenérie jako na horách
 
Buližníkové skály
 
Žlutě svítí tařice skalní
 
Tařice je zde na jaře nejnápadnější rostlinou
 
Tařice skalní
 
Květ tařice skalní
 
Potok vytváří peřeje a malé vodopády
 
Potok prorazil tvrdé buližníky
 
Skály jsou přirozenou obranou hradiště
 Pohodlná cesta i pro cyklisty
 V létě tady bude docela provoz
Za soutěskou se potok uklidňuje 
Postupně ubývají peřeje
Břehy se rozšiřují
Na březích a stráních kvetou trnky
Dutina vyplněná mléčným křemenem
Skály jako na horách
Plocha zlomu - tady byl vodorovný posun
Údolím vede pohodlná cesta
Kolem potoka jsou časté olšiny
Potok vytváří kamenité nánosy
Podmáčená olšina
Kamenné moře na severním svahu
Památka na dobu ledovou
Hluchavka skvrnitá
Sasanka hajní
Dymnivka dutá
Dymnivka dutá
Proč se potok dostal do pasti poznáme nahoře, na hraně údolí
Nad buližníky jsou pískovce
Takhle byla krajina zarovnaná už na konci třetihor

Další fotografie jsou na http://kd1.rajce.idnes.cz/Divoka_Sarka

úterý 3. ledna 2017

Tohle nikdy nedělejteNeštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Někdy dokonce i po psech. Hlavně když si to sami zaviní. Stalo se na Vánoce před třemi roky...

  
  
Poprchávalo, stmívalo se a před autem na silnici leželo kotě, vypadalo skoro jako hadr. Rozumné je v takovém případě zvíře objet a přidat plyn. Ke konci roku však lidé dělají chyby, a tak jsem kotě sebral s tím, že ho nakrmím a pak pustím. To byla moje první chyba.

Na zadním sedadle seděla moje čuba, kotě jsem položil vedle ní. Všichni víme, že živočišné teplo je to nejlepší, co v takovém případě pomáhá. V té chvíli to vypadalo logicky, ale byla to druhá chyba...

Čuba to vzala naprosto pragmaticky. Mokré kotě očistila, usušila, učesala,

zahřála jako kvočna kuře - prostě tu malou příšeru považovala za svou. Třetí chyba. Tentokrát ale snad ne moje.

Nemám rád prosebné psí oči. Čubina si prostě vybrala vánoční dárek. Co chtěla, dostala. Čtvrtá chyba.

Ta malá příšera byla strašně útočná. Vlezla všude, vyhazovala knížky z knihovny, trhala na co přišla,

kousala v noci do palce, škrábala, z mojí deky si udělala  trampolínu,

ukrývala cigarety za skříň, mazala rozdělanou práci v počítači, žrala ze psí misky, tahala čubu za ocas (to jí přeju, zavinila si to sama).

Člověk má mít rozum. Chybami se má učit. A když nemá rozum člověk, má ho mít alespoň to zvíře. Nemá - tohle si ta čuba bláznivá přivedla rok před tím.
Tentokrát článek není úplně pravdivý. Na silnici byla koťata hned dvě, ale jedno z nich se mi podařilo (naštěstí) udat.